1. Määritelmät

1.1 Näissä yleisissä käyttöehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset, ellei toisin ole osoitettu tai asiayhteydessä muuta vaadita:
a. C Formats GmbH: C Formats GmbH on näiden käyttöehtojen palveluntarjoaja;
b. sivusto: https://playfilms.movie/FI
c. käyttäjä: internetkäyttäjä, joka tekee sivuston kautta käyttösopimuksen C Formats GmbH in kanssa;
d. Sopimus: C Formats GmbH PlayFilms-palvelun kertamaksussa;
e. Service: Valitsemalla palvelu saat käyttöoikeuden sisältöön 1 kuukaudeksi .Huomaa, että palvelut hyödyntävät digitaalisen laitteesi internet-selainta ja sinun tulisi aina a) käyttää uusinta internet-selaimesi versiota; b) muodostaa internet-yhteys ja c) käyttää oikeita internet-selaimen asetuksia (katso tietosuojakäytännöstämme lisätietoja evästeiden asetuksista).

2. Yleistä

1. Näitä käyttöehtoja sovelletaan verkkosivuston käyttöön ja kaikkiin C Formats GmbH in ilmoittamiin sopimuksiin C Formats GmbH in ja käyttäjän välillä.
2. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista ei päde tai on mitätöity, näiden käyttöehtojen muita ehtoja sovelletaan silti täysimääräisesti. Osapuolet neuvottelevat uudet ehdot havaittujen pätemättömien tai mitätöityjen ehtojen tilalle, ottaen huomioon alkuperäisten ehtojen tarkoitukset ja aikomukset.
3. Nämä käyttöehdot ja lisätietoa C Formats GmbH in palveluista on saatavana verkkosivustolla. Rekisteröinnin suorittamisella ja maksusivun ehtoineen hyväksymisellä syntyy sopimus käyttäjän ja C Formats GmbH in välillä.

3. Vastuu verkkosivuston linkeistä

1. Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä Play Films in lisäksi muihin sivustoihin. C Formats GmbH ei voi valvoa kyseisiä toisia verkkosivustoja eikä ottaa vastuuta niiden sisällöstä. C Formats GmbH ei ole vastuussa kyseisestä sisällöstä.

4. Osallistuminen

1. Käyttääkseen PlayFilms-sivustoa, käyttäjän on tehtävä tilaus. Tilaus astuu voimaan maksusivu ehtoineen hyväksymällä. Maksusivua isännöi maksupalvelu (tai puhelinyhtiö suoraan). Sopimuksen hyväksymisen jälkeen lähetetään ilmainen vahvistustekstiviesti.
2. Käyttäjällä on rekisteröityessään oltava toimiva puhelinnumero.
3. C Formats GmbH illa on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä.
4. Käyttäjän on oltava 16 vuotta täyttänyt ja asua pysyvästi Suomessa.
5. Käyttäjän on pyynnöstä toimitettava C Formats GmbH ille kopio voimassa olevasta henkilökortista.
6. C Formats GmbH pidättää oikeuden estää käyttäjää käyttämästä palvelua, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja millään tavoin, tai muuten käyttäytyy lainvastaisesti C Formats GmbH ia tai kolmansia osapuolia kohtaan.


5. Peruuttamisoikeus

1. Käyttäjä hyväksyy, että heti tilauksen astuttua voimaan käyttäjä ei voi vaatia peruuttamisoikeutta.

6. Sopimuksen kesto ja päättäminen

1. Sopimus päättyy automaattisesti yhden kuukauden kuluttua.

7. PlayFilms -sivuston sopimaton käyttö

1. PlayFilms in ohjelmistovirheiden tai teknisten häiriöiden väärinkäyttö on kielletty. Kaikki ohjelmistovirheet tai tekniset viat tulisi ilmoittaa C Formats GmbH ille.
2. Verkkosivuston manipulointi on kielletty.
3. Käyttäjän on noudatettava kaikkia (muita) tai sivuston koodin ilmaisemia sääntöjä.
4. Jos käyttäjä murtautuu järjestelmään tai huijaa järjestelmää millään tavoin, C Formats GmbH tekee siitä ilmoituksen poliisille.
5. Jos käyttäjä rikkoo tämän kappaleen säännöksiä tai väärinkäyttää PlayFilms -sivustoa millään tavoin, C Formats GmbH voi päättää tilauksen.

8. Kysymykset ja valitukset

1. Lähettäkää kysymykset tai valitukset osoitteeseen:
C Formats GmbH
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Germany
Yritystunnus: HRB 50721
ALV-tunnus: DE 814 204 879
Email: info.fi@playfilms.movie
2. C Formats GmbH käsittelee valitukset 30 päivän sisällä. Jos valituksen ratkaisu ei jostain valitettavasta syystä onnistu 30 päivän sisällä, käyttäjälle ilmoitetaan viivästyksestä.

9. Vastuu

1. C Formats GmbH pyrkii pitämään sivuston palvelut saatavilla 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelussa saattaa esiintyä katkoja, muun muassa ylläpitotoimien, päivitysten tai muiden teknisten syiden vuoksi. C Formats GmbH ei ole vastuussa sivuston tilapäisistä katkoksista, jollei C Formats GmbH ista johtuva katkos ole kohtuuttoman pitkä.
2. C Formats GmbH ei pysty takaamaan, että sivuston tiedot ovat oikeita. C Formats GmbH tekee kaikkensa pitääkseen tiedot mahdollisimman yhtäpitävinä. Ulkoiset tekijät, esimerkiksi hakkerit, ovat aina mahdollisia ja saattavat johtaa vääristeltyihin tietoihin. C Formats GmbH ei ole vastuussa sellaisesta vääristellystä tiedosta. Mikäli uskot, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeutta loukkaavalla tavalla, tai immateriaalioikeuksiasi muutoin loukattu, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.
3. C Formats GmbH ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän C Formats GmbH ille antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista.
4. C Formats GmbH ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
5. Näissä käyttöehdoissa esitetyt vastuunrajoituslauseet eivät päde, mikäli vahingot johtuvat C Formats GmbH in tai sen työntekijöiden törkeästä huolimattomuudesta.
6. C Formats GmbH ei pysty valvomaan kumppaneitaan tai julkaisijoita, jotka hoitavat PlayFilms in promootiota, eikä ota mitään vastuuta niiden sisällöstä. Kumppanit ja julkaisijat, jotka eivät noudata julkaisijoiden ja kumppanien sääntöjä, poistetaan 24 tunnin sisällä. Kolmannen osapuolen sopimattomasta mainonnasta johtuvat vahingot eivät ole C Formats GmbH in vastuulla. Ainoastaan C Formats GmbH in julkaisut PlayFilms in https://playfilms.movie/FI ovat C Formats GmbH in vastuulla. Kaikki muut poikkeavat URL: https://playfilms.movie/FI tarjotaan muualta kuin C Formats GmbH ilta, eivätkä näin ollen ole C Formats GmbH in vastuulla.

10. Promootio

1. C Formats GmbH käyttää kolmansien osapuolien verkkosivustoja, myös maksua vastaan, lähettääkseen kävijöitä sivustolleen. Kyseiset kolmannet osapuolet ovat vastuussa näiden hyperlinkkien asettelemisesta ja ovat yksin vastuussa sivuston sisällöstä ja tavasta, jolla kolmas osapuoli lähettää käyttäjiä hyperlinkkien avulla sivustolle.

11. Ylivoimainen este

1. C Formats GmbH ei ole velvollinen täyttämään mitään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tapahtuessa. Ylivoimainen este sisältää palvelun tarjoajasta johtumattomat kolmansien osapuolten yleiset häiriöt sekä palvelun tarjoamiseen tarvittavan laitteiston, ohjelmiston tai Internet- tai teleyhteyksien väliaikaiset katkokset tai riittämättömyydet, sekä kaikki muut tilanteet, joihin C Formats GmbH illa ei ole (määräys-)valtaa.
2. Ylivoimaisen esteen tapahtuessa C Formats GmbH ei ole velvollinen maksamaan korvauksia käyttäjälle tapahtuneista vahingoista, paitsi siltä osin ja mikäli C Formats GmbH ylivoimaisen esteen johdosta on hyötynyt, eikä muutoin olisi.

12. Immateriaalioikeudet

1. Käyttäjä ei saa ilman C Formats GmbH in ennalta annettua kirjallista tai sähköistä lupaa kopioida, lähettää edelleen, jakaa, jäljentää tai julkaista mitään sivuston kautta saamiaan tietoja, tekstiä, logoja, tavaramerkkejä, nimiä tai kuvituksia.

13. Turvallisuus ja Internet

1. C Formats GmbH ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin sivuston suojelemiseksi luvattoman käytön varalta tai käyttäjän sivustolle toimittamien tietojen muuttamisen, tuhoamisen tai menetyksen varalta, mutta C Formats GmbH ei voi antaa siitä takuuta.
2. C Formats GmbH ja käyttäjä valittavat tuomioistuimeen vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet kaikkensa sopiakseen riidasta keskenään.
3. C Formats GmbH in ja käyttäjän väliset sopimukset kuuluvat Alankomaiden lainsäädännön alaisuuteen.
4. C Formats GmbH in toimipaikassa olevalla tuomioistuimella on toimivalta ratkaista kanne, ellei laista muuta johdu. Jos C Formats GmbH vetoaa tähän ehtoon, käyttäjän on valittava toimivaltaisen tuomioistuimen hallintoalue kuukauden sisällä, C Formats GmbH in yksityisyyden suojan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen käytämme tietojasi turvallisilla tavoilla ja menetelmillä. Lue alla oleva tietosuojalausunto ymmärtääksesi, mitä tietoja säilytämme ja mitä teemme niillä.